Er BDSM-udøvere ligesom andre mennesker?

I en spændende undersøgelse fra 2013 var målet at sammenligne BDSM-udøvere med mennesker fra den “normale” del af befolkningen på en række personlighedstræk, for at finde ud af om der er tale om patologi, altså en afvigelse der kan betragtes som usund.

I undersøgelsen blev BDSM-udøvere rekrutteret fra et hollandsk BDSM-webforum. Sammenligningsdeltagere blev rekrutteret gennem meddelelser om “online hemmeligholdelsesundersøgelse.” Disse blev opnået gennem en række forskellige kilder, herunder et populært hollandsk kvindeblad og et websted.

Den hollandske undersøgelse sammenlignede BDSM-udøvere og kontrolgruppen med fem personlighedstræk, nemlig neurotisme, ekstroversion, åbenhed for seksuelle eksperimenter, samvittighed og behagelighed. Dem i BDSM-gruppen blev også opdelt i ‘dominerende’ og ‘underdanige’, baseret på deres respektive præferencer, for at muliggøre yderligere sammenligninger.

BDSM-gruppen viste sig at være mere udadvendte, åben for oplevelser og samvittighedsfulde og mindre neurotiske, såvel som mindre følsomme over for afvisning, mere sikkert tilknytningsmønster, samt mere generel livsglæde end dem med et almindeligt sexliv. Lav neurotisme er ofte forbundet med større generel lykke, så det er ikke overraskende, at mennesker med disse træk forekommer psykologisk sikre og har en generel følelse af velvære.

Kærlighed til disciplin?

Samvittighedsfuldhed er en bred egenskab relateret til selvdisciplin og har to hovedaspekter relateret til henholdsvis orden og præstation. Undersøgelsen undersøgte ikke, om nogen af ​​disse aspekter var mere fremtrædende hos BDSM-udøvere. Man må formode at de der tiltrækkes af BDSM, har et større behov for orden og en god forståelse for regler og grænser.

Resultaterne af BDSM-studiet antyder, at BDSM-udøvere generelt er åbne for anderledes oplevelser og har en tendens til at være selvdisciplinerede mennesker. De fleste af de psykologiske fordele, der hævdes at være forbundet med BDSM, såsom lav neurotisme, mere sikker tilknytning og højere velvære hører til dem der udøver den dominerende rolle i BDSM.

Har du brug for at tale med nogen om dit liv som BDSM-udøver af den ene eller anden årsag, så besøg http://xn--psykologkirstenishi-d8b.dk/